ลูกยางดูดปิเปตต์ (rubber bulb)

rubber_bulb

ลูกยางดูดปิเปตต์ (rubber bulb) ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ปิเปตต์ สำหรับดูดสารละลายเข้ามาในปิเปตต์พบได้ทั่วไปในห้องปฏิบัติการ 2 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ลูกยางดูดปิเปตต์ชนิดธรรมดา และลูกยางดูดปิเปตต์ชนิด 3 ทาง (three way rubber bulb)

วิธีการใช้งานลูกยางดูดปิเปตต์ธรรมดา ก็ทำได้ง่ายไม่ซับซ้อนคือบีบลูกยางเพื่อไล่อากาศออกและสวมเข้าไปที่ปลายของปิเปตต์ไม่ต้องแน่นมาก หรือให้จุกยางแนบสนิทก็พอ แล้วจุ่มลงปิเปตต์ลงในสารละลาย จากนั้นก็ค่อยๆ คลายมือที่บีบลูกยางออก สารละลายก็จะถูกดูดเข้ามาในปิเปตต์ โดยให้สารละลายถูกดูดเข้ามาเกินขีดบอกปริมาตร และใช้นิ้วชี้ปิดที่ปลายของปิเปตต์อย่างรวดเร็ว จากนั้นใช้กระดาษทิชชูเช็ดที่ปลายปิเปตต์ แล้วค่อยๆ คลายนิ้วชี้ที่ปิดปลายปิเปตต์ไว้ สารละลายจะไหลออกมาจนถึงระดับของขีดบอกปริมาตร จากนั้นก็ถ่ายสารละลายทั้งหมดใส่ในภาชนะที่ต้องการ ซึ่งวิธีนี้ต้องใช้เวลาในการฝึกดูดสารละลายพอสมควร

ส่วนลูกยางดูดปิเปตต์ชนิด 3 ทาง หรือมีวาล์วควบคุมการไหลเข้าออกของอากาศ 3 ตำแหน่งด้วยกัน ลูกยางชนิดนี้ทำขึ้นมาเพื่อให้ดูดสารละลายได้ง่ายขึ้น วิธีใช้ก็ต้องทำความเข้าใจกับอักษรที่บอกชนิดของวาล์วปิด-เปิดเพื่อควบคุมอากาศให้เข้าออกเสียก่อน โดยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกคือตัว A ย่อมาจาก air แปลว่า อากาศ ส่วนอักษร S ย่อมาจาก suction แปลว่า ดูด และอักษร E ย่อมาจาก evacuate แปลว่า ถ่ายออก วิธีการใช้งานทำได้โดย

1.นำลูกยาง 3 ทาง สวมเข้ากับปิเปตต์ในตำแหน่งวาล์ว S

2. บีบไล่อากาศในลูกยางออก โดยกดที่วาล์ว A และบีบลูกยางเพื่อไล่อากาศที่อยู่ภายในออก

3. จุ่มปิเปตต์ลงในสารละลาย และกดวาล์ว S เพื่อดูดสารละลายเข้ามาในปิเปตต์ จนกระทั่งเกินขีดบอกปริมาตร

4. เช็ดที่ปลายปิเปตต์ด้วยกระดาษทิชชู และกดวาล์ว E เพื่อปล่อยสารละลายส่วนที่เกินออกมาให้ได้ระดับขีดบอกปริมาตร

5. ถ่ายสารละลายทั้งหมดใส่ในภาชนะที่ต้องการ

Popularity: 35% [?]

2 Responses to “ลูกยางดูดปิเปตต์ (rubber bulb)”

  • Monthon Soontornpoj:

    ลูกยางดูดปิเปตต์ ทั้ง 2 แบบ ขายหรือปล่าครับ? ราคาเท่าไหร่ครับ?
    เอาไปใช้กับ สารเคมีโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ ได้ไหมครับ?

  • admin:

    ตอนนี้ยังไม่ขาย รออีกสักพักครับ ลูกยางใช้ในการดูดเฉพาะสารละลาย ไม่ได้ใช้สัมผัสโดยตรงกับสารละลาย จึงสามารถใช้ได้กับสารละลายทุกชนิด รวมถึงโปแทสเซียมไฮดรอกไซด์ได้

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Search
glassware chemical