แอร์ล็อคสำหรับหมัก Fermentation lock

แอร์ล็อคสำหรับการหมัก (The fermentation lock or airlock) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการหมักไวน์และเบียร์ ที่ยอมให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านออกมาจากถังหมักได้ในระหว่างการหมัก แต่ไม่ยอมให้อากาศภายนอกเข้าไปในถังหมักได้ ทำให้สามารถป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในกระบวนการหมัก ปัจจุบันแอร์ล็อคทำด้วยพลาสติกใส สามารถมองเห็นภายในได้ การติดตั้งแอร์ล็อคจะติดไว้ที่ฝาหรือส่วนบนของถังหมัก โดยท่อของแอร์ล็อคจะสัมผัสกับส่วนที่เป็นอากาศภายในถังหมัก อาจจะใช้แอร์ล็อคสวมเข้ากับจุกยางแล้วนำไปสวมกับปากถังหมัก หรืออาจจะเจาะฝาถังหมักแล้วใส่ท่อแอร์ล็อคเข้าไปแล้วซีลด้วยซิลิโคนก็ได้

อุปกรณ์แอร์ล็อคนี้ออกแบบให้เติมน้ำลงไปครึ่งหนึ่งของถ้วยใส่น้ำ เมื่อความดันของแก๊สในถังหมักมากกว่าความดันภายนอก แก๊สจะดันผ่านน้ำเป็นฟองปุดออกมายังอากาศภายนอก

 

Popularity: 1% [?]

Comments are closed.

Search
glassware chemical