Posts Tagged ‘shaker’

เครื่องเขย่าสาร Shaker

เครื่องเขย่าสาร(Shaker) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับเขย่าสารผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว มีที่จับยึดภาชนะรูปทรงต่าง ๆ  ส่วนมากแล้วจะใช้ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเครื่องดังกล่าวสามารถควบคุมความเร็ว ทิศทางของการเขย่า ระยะเวลา ได้ตามคุณสมบัติของสารเคมีแต่ละชนิดอย่างเหมาะสม

สารตัวอย่างที่ได้จากการเขย่าจะมีลักษณะที่เป็นการผสมเข้ากันได้ดี ซึ่งเกิดจากการปรับความเร็วที่เหมาะสมในช่วงเวลาการเขย่าสาร การทำงานเครื่องเขย่าสารเคมีเพื่อให้ตกตะกอน ก็สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากวงจรที่ใช้ควบคุมเวลามีความแม่นยำสูง วงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์สามารถปรับได้ตามต้องการ ทิศทางของการเขย่าสารเคมีสามารถสั่งงานให้ทำได้ 2 ลักษณะ คือ หมุนเป็นวงกลมและเคลื่อนที่ซ้ายขวา การตั้งเวลาในการทำงานสามารถตั้งให้ทำงานได้ทั้งแบบวินาทีและนาที การรับน้ำหนักของของเหลวในการเขย่าสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 10 กิโลกรัม

Popularity: 1% [?]

Search
glassware chemical